زمان برگزاری کنفرانس اپل تغییر پیدا کرد

زمان برگزاری کنفرانس اپل تغییر پیدا کرد

براساس شایعات و خبر های منتشر شده در سایت ها زمان برگزاری کنفرانس اپل ۲۵ اسفند ماه تخمین زده شده بود که البته این تاریخ چندین بار تغییر پیدا کرد ؛ اما در آخرین اخبار که توسط سایت معتبر  recode.net هم مورد تایید قرار گرفته این زمان به ۲۱ مارچ مصادف با دوم فروردین ماه موکول شد ؛ گفتنی است این سایت در ادوار گذشته هم زمان برگزاری کنفرانس های اپل را درست اعلام کرده بود ؛ پس بر اساس اخبار منتشر شده در این سایت باید دوم فروردین ماه منتظر کنفرانس اپل در تاون هال ( سالن برگزاری کنفرانس های اپل در کوپرتینو ) باشیم.