آیا اپل در حال ساخت آیفون ۵.۸ اینچی است؟

آیا اپل در حال ساخت آیفون ۵.۸ اینچی است؟