پشتیبانی اپل در توییتر راه اندازی شد

پشتیبانی اپل در توییتر راه اندازی شد